De VVD spreekt met één mond

De fractie spreekt met één mond
– Van onze verslaggever

Toen onlangs officieel werd bekendgemaakt dat het kabinet voornemend is om 90 procent van de budgethouders van een Persoonsgebonden Budget (PGB) terug te werpen op de Zorg in Natura, werd regelmatig de vraag gesteld hoe het toch mogelijk was dat uitgerekend de VVD met dit plan kwam. Het was immers deze politieke partij die het PGB in 1996 vol trots introduceerde. Het PGB, dat staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid, is jarenlang het paradepaardje van de VVD geweest. Het zal niemand zijn ontgaan dat Mark Rutte er zelfs in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen flinke sier mee heeft gemaakt.

In een maand tijd is het PGB in de ogen van de VVD gedegradeerd van paradepaardje tot last: een frauduleus systeem dat veel te snel groeit en waar zo snel mogelijk een einde aan moet worden gemaakt. Hoe is dit mogelijk in een liberale politieke partij? Onze verslaggever onderzocht de drijfveren van de Tweede Kamerfractieleden van de VVD. In dit interview spreken zij met één mond.

Waarom bent u Kamerlid geworden?
Lid zijn van de Tweede Kamer is voor mij een heel eervolle baan in dienst van een prachtig land. Als volksvertegenwoordiger wil ik de regering scherp houden en confronteren met wat er in het land leeft. De Tweede Kamer is het hoogste orgaan, hier mag je het volk vertegenwoordigen en kun je invloed uitoefenen. Als volksvertegenwoordiger moet je heel goed kunnen luisteren en de wensen van mensen weten te vertalen.*

En waarom bij de VVD?
Ik sta voor een klassiek-liberale manier van leven. Ik bedrijf politiek op basis van de liberale uitgangspunten, ik maak duidelijk waar ik voor sta en waarom. Ik wil mensen overtuigen. In het debat, maar ook in gesprekken. Ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij.*

Hoe kan de VVD volgens u een bijdrage leveren aan een betere samenleving?
Ik sta voor een politiek die dicht bij mensen staat, bij mensen die wat van hun leven willen maken, die hun kansen willen grijpen. Mensen moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen. Minder regels en betutteling, meer eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Ik wil dat mensen in Nederland de bestaande kansen zien en pakken. Je moet je dromen uitspreken en durven najagen. Kiezen voor eigen verantwoordelijkheid. Straatwijs blijven en je gezond verstand gebruiken. Ik vind dat we in Nederland meer vertrouwen moeten hebben in ons eigen kunnen. Een kleinere overheid en minder regels, waarbij werken echt loont.*

Minder regels en betutteling, meer eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Staat dat niet haaks op de plannen om het PGB zo fors in te perken?
Er zijn genoeg mooie plannen, maar ze moeten wel uitgevoerd kunnen worden.*

Precies. De Zorg in Natura dreigt duurder uit te pakken dan het huidige PGB. Waarom heeft u de motie van GroenLinks om de cijfers nog eens goed na te rekenen niet gesteund?
Ik wil een bijdrage leveren aan de publieke zaak. Als Kamerlid wil ik goed op de hoogte blijven van wat er speelt bij mijn VVD-achterban. Nederland heeft een goed en gedegen bestuur nodig. Ik ben de politiek in gegaan om sport een stem te geven en buurten veiliger te maken. De belangen van het mkb worden onderbelicht in de politiek.*

Er zijn mensen die deze bezuinigingen op het PGB onmenselijk, of zelfs monsterlijk, noemen. Wat vindt u daarvan?
Ik wil me inzetten om dit land meer als een bedrijf te gaan besturen. Als ik ergens aan begin, dan ga ik tot het gaatje. Vrijheid schept verantwoordelijkheid. Ik wil werken aan het uiterlijk van Nederland.*

Ziet u dan helemaal geen mogelijkheid meer om het PGB te redden?
Samenwerking maakt alles mogelijk.*

Daar gaat de oppositie u aan houden! Dank u wel voor dit interview. Wat zou u de kiezers nog meer willen meegeven?
Kies inhoud, stem Leegte.*

* Dit is een gefingeerd interview. De zinnen in de antwoorden zijn echter wél afkomstig van VVD Kamerleden; ze zijn integraal overgenomen uit de persoonlijke profielen op de website van de Tweede Kamer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *