Workshops

Een workshop van Beeldomvormer heeft bewustwording én verandering tot doel. Als workshopleider laat ik deelnemers op een interactieve manier kijken naar (gewenst) gedrag en manieren om idealen om te zetten in actie. Ik maak hierbij gebruik van moderne, activerende middelen.

“Hann is scherp op inhoud en vorm. Ze denkt goed mee over wat zij kan betekenen in het waarmaken van je doel. Hann zoekt interactie met het publiek en daagt hen uit. Zij daagt uit tot experimenteren door nieuwe digitale vormen in te zetten. En ze daagt uit tot reflectie door het goede voorbeeld te geven (reflectie op haarzelf en haar eigen ervaringen) en door scherp door te vragen.” (Marieke de Jong, opdrachtgever Raedelijn)

Voorbeelden van onderwerpen voor een workshop zijn:

  • draagvlak creëren op de werkvloer;
  • interculturele communicatie;
  • modernisering van lessen binnen het voortgezet onderwijs;
  • liefde en seksualiteit bij jongeren met een handicap;
  • patiëntenparticipatie in zorginstellingen.

Een workshop kan variëren in tijd en hoeveelheid deelnemers: van één uur tot een dagdeel of dag, van vijf tot tachtig deelnemers. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.