Recensies

Wat kan ik voor u doen: congres over de eerstelijnszorg
Voorgedragen column en workshop
Thema: eigen regie in de zorg
Datum: 29 november 2017
“Hann is scherp op inhoud en vorm. Ze denkt goed mee over wat zij kan betekenen in het waarmaken van je doel. Hann zoekt interactie met het publiek en daagt hen uit. Zij daagt uit tot experimenteren door nieuwe digitale vormen in te zetten. En ze daagt uit tot reflectie door het goede voorbeeld te geven (reflectie op haarzelf en haar eigen ervaringen) en door scherp door te vragen.” (Marieke de Jong, Raedelijn)

Van eigen regie naar professioneel leiderschap
Workshop
Thema: eigen regie/professioneel leiderschap
Datum: 13 april 2018

“Tijdens de workshop was -naast het indrukwekkende levensverhaal en de ervaringen van Hann- ook volop ruimte voor eigen vraagstukken en casussen. Dit werd erg gewaardeerd, het maakte een goede koppeling naar de eigen en actuele praktijk mogelijk.

Enkele reacties: “Mooie koppeling van thema’s: persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap, eigen regie”, ‘Wat een indrukwekkend mens!’, ‘Super op ons aangesloten. Voor herhaling vatbaar’, ‘Paste ook naadloos in het blok’.” (Mona van de Steeg en Monica Haimé, Opleiding Kwaliteitsfunctionaris in de zorg (OKF)